Misyon

İnsan Kaynakları Birim Olarak Misyonumuz; Organizasyonumuzu, yüksek performans kültürüne sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile çalışanlarını geliştiren, yetkilendiren ve bağlılığı arttıran, tercih edilen bir şirket olmak için sürdürülebilir insan kaynakları politikaları ile desteklemektir.

Politikalarımız

İşe Alım

İnsan Kaynakları olarak işe alımda önceliğimiz şirket vizyonu ve stratejisi doğrultusunda yetenekli işgücünü organizasyonumuza kazandırmaktır. Bu doğrultuda açık pozisyonlarımızla ilgili kriterler, görev tanımları ve adaylardan beklentiler ortaya konulmaktadır. Yayınlanan açık pozisyonlara gelen başvurulardan uygun bulunan adaylarla görüşmeler yapılıp, kişilik testi, yabancı dil testi, genel yetenek testi gibi uygulamalarla işe uygun adayın belirlenmesi desteklenmektedir. Bu sürecin sonunda uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılıp, teklifin kabul edilmesi durumunda işe alımı gerçekleştirilmektedir.

Gelişim Programları

Gelecekte de başarısını sürdürebilme hedefinde olan Eksim Yatırım Holding, Eksim Liderlik Okulu, Yöneticilik Eğitimleri, Mesleki Gelişime Dayalı Eğitimler ile Kişisel Gelişim Eğitimleri gibi gelişim programları ile çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kariyer Planlama

Eksim Yatırım Holding’ de etkin bir kariyer planlama sistemi uygulanmaktadır. Kademe sistemi temeli üzerine kurulu kariyer gelişim planlarına göre yapılan rotasyon, geçici görevlendirme, terfi, transfer uygulamaları sayesinde çalışanlarımızın kariyer gelişimi ve pozisyonların yedeklenmesi sağlanmaktadır.

Ücret ve Sosyal Haklar

Eksim Yatırım Holding' de ücret ve sosyal hakları belirleyen bir kademe sistemi mevcuttur. Ücretler kademe sistemine uygun olarak piyasa şartları doğrultusunda oluşturulmaktadır. Holding bünyesinde kullanılan ünvan yapısı da kademe sistemini destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Şirket içindeki mevcut sosyal haklar kademe yapısına göre değişmektedir.

Yıllık İzinler

Eksim Yatırım Holding çalışanları iş kanununda belirtilen yasal izin sürelerine göre yıllık izin hakkından yararlanırlar.

Performans Sistemi

Eksim Yatırım Holding’ de hedefler ve yetkinlikler üzerine kurulu performans sistemi ile çalışanlarımızın performansı değerlendirilmektedir. Her bir Eksim Yatırım Holding çalışanından beklenen 5 yetkinlik bulunmaktadır. Bu yetkinlikler şunlardır;
 * Öğrenme Odaklılık
 * Takım Çalışmasına Yatkınlık
 * İletişim Yönetimi
 * Etkili Problem Çözme
 * Sonuç Odaklılık

Her bir çalışanımızdan beklediğimiz 5 şirket yetkinliğine ek olarak, kişinin çalıştığı departmanın özelliklerine göre değişen 5 departman yetkinliği belirlenmiştir. Her yıl sonunda şirket yetkinlikleri, departman yetkinlikleri ve bireysel hedefler doğrultusunda çalışanların performans notları hesaplanır. Yüksek performans gösteren kişilerin ödüllendirildiği gibi düşük performans gösteren kişilerin gelişimi için de yol gösterici olan performans yönetim sistemimiz ücret artışı, prim, kariyer planlama, eğitim gibi uygulamalarımızla entegre durumdadır.